لیلا محمدی

قبل از این دروس افکارم منفی و ناامیدانه بود، الان خوشبینم و دید بسیار بهتری به زندگی دارم، قبلا قدرت درون خودم و اتفاقات خوب زندگیم رو نمیدیدم. هم اکنون جسارت این رو دارم که بر خلاف قبل در جمع صحبت کنم و بسیار اعتماد به نفس دارم
گروه آموزشی بیست
2020-11-15T04:33:05+03:30
قبل از این دروس افکارم منفی و ناامیدانه بود، الان خوشبینم و دید بسیار بهتری به زندگی دارم، قبلا قدرت درون خودم و اتفاقات خوب زندگیم رو نمیدیدم. هم اکنون جسارت این رو دارم که بر خلاف قبل در جمع صحبت کنم و بسیار اعتماد به نفس دارم