حسین شفیعی

اینجا دوره ای هست که قاعده بازی رو نشونتون میده و حتی مدلسازی هم میکنه، من احساس میکنم که خدا من رو دعوت کرده که در مسیر موفقیت قرار بگیرم و راهم رو شجاعانه و با ایمان به پیروزی دنبال کنم . برندساری در یک کسب و کار قواعدی داره که باید آموخته شوند.
گروه آموزشی بیست
2020-11-15T04:31:09+03:30
اینجا دوره ای هست که قاعده بازی رو نشونتون میده و حتی مدلسازی هم میکنه، من احساس میکنم که خدا من رو دعوت کرده که در مسیر موفقیت قرار بگیرم و راهم رو شجاعانه و با ایمان به پیروزی دنبال کنم . برندساری در یک کسب و کار قواعدی داره که باید آموخته شوند.