130,000 تومان

 

یک دوره آموزشی آنلاین مناسب هدف روشن و شفافی از یادگیری دارد. به طوری‌که با توجه به آزمون‌ها و فعالیت‌های در نظر گرفته شده برای دوره آموزشی، فراگیران به هدف مورد نظر خود می‌رسند. علاوه بر این یک دوره آموزش آنلاین باید هماهنگی داشته باشد.

دسته:

توضیحات

یک دوره آموزشی آنلاین مناسب هدف روشن و شفافی از یادگیری دارد. به طوری‌که با توجه به آزمون‌ها و فعالیت‌های در نظر گرفته شده برای دوره آموزشی، فراگیران به هدف مورد نظر خود می‌رسند. علاوه بر این یک دوره آموزش آنلاین باید هماهنگی داشته باشد.