130,000 تومان

یکی از ویژگی‌های دوره آموزش آنلاین مناسب این است که از ترکیبی از ابزارهای یادگیری همچون اسلایدهای آموزشی، تصاویر، نمودار، دیاگرام و غیره استفاده می‌کند.
در واقع این روش یک راهکار میانی بین آموزش سنتی و آموزش مجازی به شمار می‌آید

دسته:

توضیحات

یکی از ویژگی‌های دوره آموزش آنلاین مناسب این است که از ترکیبی از ابزارهای یادگیری همچون اسلایدهای آموزشی، تصاویر، نمودار، دیاگرام و غیره استفاده می‌کند.
در واقع این روش یک راهکار میانی بین آموزش سنتی و آموزش مجازی به شمار می‌آید