رفتارشناسی دیسک

تحلیل رفتار تایپ D در دیسک | رفتارشناسی DISC

بر اساس الگوی رفتارشناسی DISC رفتارهای افراد در چهار تایپ D,I,S و C دسته بندی می شود. بعضی از ویژگی های عمده تایپ رفتاری D یا Dominance: تند و سریع رک و قاطع قوی و نافذ خطرپذیر اهل رقابت پیشگام ادامه مطلب

شخصیت شناسی I در دیسک

تحلیل رفتار تایپ I در دیسک | رفتارشناسی DISC

بر اساس الگوی رفتارشناسی DISC رفتارهای افراد در چهار تایپ D,I,S و C دسته بندی می شود. بعضی از ویژگی های عمده تایپ رفتاری I یا Influence: شاد و سرزنده معاشرتی قانع کننده تاثیرگذار دوست داشتنی اجتماعی   برای آشنایی ادامه مطلب

شخصیت شناسی S در دیسک

تحلیل رفتار تایپ S در دیسک | رفتارشناسی DISC

بر اساس الگوی رفتارشناسی DISC رفتارهای افراد در چهار تایپ D,I,S و C دسته بندی می شود. بعضی از ویژگی های عمده تایپ رفتاری S یا steadiness: صبور و وفادار آرام احساسی خوش برخورد خونگرم برای آشنایی با تایپ رفتاری ادامه مطلب

شخصیت شناسی تایپ سی

تحلیل رفتار تایپ C در دیسک | رفتارشناسی DISC

بر اساس الگوی رفتارشناسی DISC رفتارهای افراد در چهار تایپ D,I,S و C دسته بندی می شود. بعضی از ویژگی های عمده تایپ رفتاری C یا conscientious: منطقی دقیق منظم نظام مند حساب گر تحلیل گر برای آشنایی با تایپ ادامه مطلب

عباس بحرانی فرد | باشگاه سخنوری و مجری گری بیست

عباس بحرانی فرد | باشگاه سخنوری و مجری گری بیست

وقتی ازم میپرسن که اجرا روی صحنه چه حسی داره به جرات میتونم بگم که: لحظه هایی که روی صحنه اجرا میکنم جزء عمرم حساب نمیشن! من عباس بحرانی فرد از آقای سلیمانی پور و گروه قوی بیست خیلی تشکر ادامه مطلب

ابوالفضل دوانی زاده | باشگاه سخنوری و مجری گری بیست

با اینکه اولین باری بود که میرفتم روی صحنه و اجرا میکردم ولی بخاطر اعتماد بنفس و باوری که استاد سلیمانی پور در من ایجاد کرده بودن تونستم از پسش بربیام. امیدوارم با اجرام تونسته باشم از زحماتشون تشکر کنم. ادامه مطلب

تارا پاکیزه | باشگاه سخنوری و مجری گری بیست

من همیشه دوست داشتم تو جمع ها صحبت کنم، اما از قضاوت دیگران می ترسیدم. تا اینکه با گروه بیست آشنا شدم. استاد سلیمانی پور بهم یاد که اجرا کنم و کاری به قضاوت دیگران نداشته باشم. در ویدیوی زیر ادامه مطلب