1,000 تومان

هر دوره اموزشی آنلاین موفق باید یک هدف یادگیری روشن داشته باشد که دستیابی به آن از طریق آزمون ها و فعالیت هایی که در دوره انجام می گیرد قابل اندازه گیری باشد

توضیحات

ارائه اطلاعات فقط یک روی سکه دوره آموزشی آنلاین است. طرف دیگر آن که بسیار مهم تر است، کاربرد این اطلاعات و دانش است. بهترین عناصر تعاملی به دانش پذیران این فرصت را می دهد تا آنچه را که در دوره یاد گرفته اند را در سناریوهای بالقوه زندگی واقعی به کار گیرند. شرایط و فرصتی را برای کارکنان خود فراهم کنید تا بتوانند چیزهایی را که یاد گرفته اند را در عمل به کار گیرند.