130,000 تومان

یک دوره آموزشی خوب باید ارزیابی و بازخورد مناسبی داشته باشد. ارزیابی مداوم دانشجویان در طول دوره و دریافت بازخورد سازنده و مستندی از نتایج آنها، از اهمیت بالایی برخوردار است. بازخورد قابلیت بهبود عملکرد و یادگیری را فراهم کرده و دانشجویان را به سمت تسلط بیشتر هدایت می‌کند.

دسته:

توضیحات

یک دوره آموزشی خوب باید ارزیابی و بازخورد مناسبی داشته باشد. ارزیابی مداوم دانشجویان در طول دوره و دریافت بازخورد سازنده و مستندی از نتایج آنها، از اهمیت بالایی برخوردار است. بازخورد قابلیت بهبود عملکرد و یادگیری را فراهم کرده و دانشجویان را به سمت تسلط بیشتر هدایت می‌کند.