7,000تومان

جوجه تیغی ها چگونه رفتار و روابط ما را بهتر می کنند؟

حتما ترکیب “دوری و دوستی” را شنیده اید.

اما دوستی که باید نزدیک و همراه باشد، پس این حرف از کجا آمده است؟

دوستی که باید همراه و حامی باشد پس چطور می‌تواند و اصلا چرا دور باشد؟

احتمالا سوالات بیشتر می‌شود وقتی بگوییم اتفاقا هرچه دور، عزیز تر!

تا آنجا که حتی بعضی می گویند: خواهی عزیز شوی یا کور شو یا دور شو!

اما چرا و چطور باید این کار را انجام دهیم تا روبطمان را نجات دهیم؟

فایل صوتی بهبود روابط به سبک جوجه تیغی را دانلود کنید.