رفتارشناسی دیسک

تحلیل رفتار تایپ D در دیسک | رفتارشناسی DISC

بر اساس الگوی رفتارشناسی DISC رفتارهای افراد در چهار تایپ D,I,S و C دسته بندی می شود. بعضی از ویژگی های عمده تایپ رفتاری D یا Dominance: تند و سریع رک و قاطع قوی و نافذ خطرپذیر اهل رقابت پیشگام ادامه مطلب

شخصیت شناسی I در دیسک

تحلیل رفتار تایپ I در دیسک | رفتارشناسی DISC

بر اساس الگوی رفتارشناسی DISC رفتارهای افراد در چهار تایپ D,I,S و C دسته بندی می شود. بعضی از ویژگی های عمده تایپ رفتاری I یا Influence: شاد و سرزنده معاشرتی قانع کننده تاثیرگذار دوست داشتنی اجتماعی   برای آشنایی ادامه مطلب

شخصیت شناسی S در دیسک

تحلیل رفتار تایپ S در دیسک | رفتارشناسی DISC

بر اساس الگوی رفتارشناسی DISC رفتارهای افراد در چهار تایپ D,I,S و C دسته بندی می شود. بعضی از ویژگی های عمده تایپ رفتاری S یا steadiness: صبور و وفادار آرام احساسی خوش برخورد خونگرم برای آشنایی با تایپ رفتاری ادامه مطلب

شخصیت شناسی تایپ سی

تحلیل رفتار تایپ C در دیسک | رفتارشناسی DISC

بر اساس الگوی رفتارشناسی DISC رفتارهای افراد در چهار تایپ D,I,S و C دسته بندی می شود. بعضی از ویژگی های عمده تایپ رفتاری C یا conscientious: منطقی دقیق منظم نظام مند حساب گر تحلیل گر برای آشنایی با تایپ ادامه مطلب

تکنیک های صحیح انتقاد از دیگران

یک تکنیک قدرتمند انتقاد صحیح از دیگران

به نظر شما روش های انتقاد صحیح از دیگران چگونه است؟ می خواهیم چند تکنیک برای انتقاد صحیح از دیگران را یاد بگیریم. تکنیکی به نام سوال پرسیدن. یعنی با چطور با چند سوال بدون اینکه طرف مقابل را وادار ادامه مطلب

چطور از لحن کلام در جذابیت سخن استفاده کنیم؟

چطور از لحن کلام در جذابیت سخن استفاده کنیم؟

یکی از جذابیت های سخن این مورد است که لحن کلام با پیامی که قصد انتقال آن را داریم هماهنگ باشه. لحن کلام یکی از تکنیک های سخنوری است. ششمین نکته از شش نکته جذابیت سخن است. براین اینکه ورودی ادامه مطلب

دوره سخنوری و ن بیان

چطور از سرعت کلام در جذابیت سخن استفاده کنیم؟

سرعت کلام یکی از تکنیک های سخنوری است. پس برای اینکه یک سرعت مطمئنه برای ادای کلماتتان را به دست بیاورید، کلیپ زیر راببینید.   برای دیدن نکات دیگر جذابیت سخن روی لینک های زیر کلیک کنید چطور از لحن ادامه مطلب

چطور از ساده گویی در جذابیت سخن استفاده کنیم؟

چطور از خلاصه نویسی در جذابیت سخن استفاده کنیم؟

اادر اینجا ما سه مورد،جذابیت سخن، سخنوری و خلاصه نویسی را داریم. در دید اول خلاصه نویسی و سخنوری را می توان باهم ارتباط داد، چون خلاصه نویسی یکی از تکنیک های سخنوری است. اما جالب تر این است که ادامه مطلب

چطور ساده گویی باعثت جذابیت سخن می شود؟

چطور از ساده گویی در جذابیت سخن استفاده کنیم؟

به نظر شما  ساده گویی با جذابیت سخن ارتباطی دارند؟ ساده گویی شاید ساده به نظر برسد، در صورتی که یکی از تکنیک های سخنوری است. اولین نکته از شش نکته جذابیت سخن است. برای پی بردن به ارتباط ساده ادامه مطلب