تکنیک های صحیح انتقاد از دیگران

یک تکنیک قدرتمند انتقاد صحیح از دیگران

به نظر شما روش های انتقاد صحیح از دیگران چگونه است؟ می خواهیم چند تکنیک برای انتقاد صحیح از دیگران را یاد بگیریم. تکنیکی به نام سوال پرسیدن. یعنی با چطور با چند سوال بدون اینکه طرف مقابل را وادار ادامه مطلب

چطور از لحن کلام در جذابیت سخن استفاده کنیم؟

چطور از لحن کلام در جذابیت سخن استفاده کنیم؟

یکی از جذابیت های سخن این مورد است که لحن کلام با پیامی که قصد انتقال آن را داریم هماهنگ باشه. لحن کلام یکی از تکنیک های سخنوری است. ششمین نکته از شش نکته جذابیت سخن است. براین اینکه ورودی ادامه مطلب

دوره سخنوری و ن بیان

چطور از سرعت کلام در جذابیت سخن استفاده کنیم؟

JJBبه نظر شما جذابیت سخن و سخنوری هم فرمول دارد؟ سرعت کلام یکی از تکنیک های سخنوری است. پنجمین نکته از شش نکته جذابیت سخن است. برای اینکه یک سرعت مطمئنه برای ادای کلماتتان بدست بیاورید، کلیپ زیر راببینید.   ادامه مطلب

چطور از ساده گویی در جذابیت سخن استفاده کنیم؟

چطور از خلاصه نویسی در جذابیت سخن استفاده کنیم؟

اادر اینجا ما سه مورد،جذابیت سخن، سخنوری و خلاصه نویسی را داریم. در دید اول خلاصه نویسی و سخنوری را می توان باهم ارتباط داد، چون خلاصه نویسی یکی از تکنیک های سخنوری است. اما جالب تر این است که ادامه مطلب

چطور ساده گویی باعثت جذابیت سخن می شود؟

چطور از ساده گویی در جذابیت سخن استفاده کنیم؟

به نظر شما  ساده گویی با جذابیت سخن ارتباطی دارند؟ ساده گویی شاید ساده به نظر برسد، در صورتی که یکی از تکنیک های سخنوری است. اولین نکته از شش نکته جذابیت سخن است. برای پی بردن به ارتباط ساده ادامه مطلب

چطور از استفهام انکاری در جذابیت سخن استفاده کنیم؟

کاربرد استفهام انکاری در جذابیت سخن

شاید برای شما سوال پیش بیاید که استفهام انکاری چیست؟ و چگونه باعث جذابیت سخن می شود؟ جذابیت سخن یکی از تکنیک های سخنوری است. حالا برای یادگیری این مورد کلیپ زیر را  ببینید.   برای دیدن نکات دیگر جذابیت ادامه مطلب