نیاز و تقاضا در کسب و کار | مصاحبه با رادیو جوان

به نظر شما نیاز و خواسته در کسب و کار چه تفاوتی دارند؟ تقاضا چه جایگاهی دارد؟ جواب این سوال ها را در پادکست زیر که مصاحبه حیدر سلیمانی پور با رادیو جوان است، گوش کنید.   رادیو جوان بررسی ادامه مطلب