دوره مذاکره مقدماتی

مذاکره یک مهارت است، در روابط روزانـه باید حرف زد، در حرف زدن ما چه نکات منفی هست که  بـاعث می شود ما پیروز نباشیم؟ در قرارداد های اداری و تجاری باید پیـروز شد و نفـر اول مذاکره باشیم؟ ما ادامه مطلب

دوره مهندسی فروش

خیلی وقت ها حرفامون یادمون میره،یلی وقت ها یه حرف رو باید یک جایی می زدیم، نزدیم و بعدش خودخوری کردیم.با آموزش بداهه گویی یادمی گیریم که سریع حرفها رو بزنیم، بدون فراموشی و سریع جواب بدهیم. آماده باش کامل در سخنرانی هـا ادامه مطلب