شخصیت شناسی S در دیسک

بر اساس الگوی رفتارشناسی DISC رفتارهای افراد در چهار تایپ D,I,S و C دسته بندی می شود.

بعضی از ویژگی های عمده تایپ رفتاری S یا steadiness:

  • صبور و وفادار
  • آرام
  • احساسی
  • خوش برخورد
  • خونگرم

برای آشنایی با تایپ رفتاری S ویدیوی زیر را با اجرای حیدر سلیمانی پور ببینید:

 

 

 

برای دیدن سایر تایپ های رفتاری کلیک کنید:

 

 

برای خرید پکیج آموزش رفتارشناسی DISC کلیک کنید.