شخصیت شناسی I در دیسک

بر اساس الگوی رفتارشناسی DISC رفتارهای افراد در چهار تایپ D,I,S و C دسته بندی می شود.

بعضی از ویژگی های عمده تایپ رفتاری I یا Influence:

  • شاد و سرزنده
  • معاشرتی
  • قانع کننده
  • تاثیرگذار
  • دوست داشتنی
  • اجتماعی

 

برای آشنایی با تایپ رفتاری I ویدیوی زیر را با اجرای حیدر سلیمانی پور ببینید:

 

 

برای دیدن سایر تایپ های رفتاری کلیک کنید:

 

 

برای خرید پکیج آموزش رفتارشناسی DISC کلیک کنید.