شخصیت شناسی تایپ سی

بر اساس الگوی رفتارشناسی DISC رفتارهای افراد در چهار تایپ D,I,S و C دسته بندی می شود.
بعضی از ویژگی های عمده تایپ رفتاری C یا conscientious:

  • منطقی
  • دقیق
  • منظم
  • نظام مند
  • حساب گر
  • تحلیل گر

برای آشنایی با تایپ رفتاری C ویدیوی زیر را با اجرای حیدر سلیمانی پور ببینید:

 

 

 

برای دیدن سایر تایپ های رفتاری کلیک کنید:

 

 

برای خرید پکیج آموزش رفتارشناسی DISC کلیک کنید.