حیدر سلیمانی پور در رادیو جوان

پادکست رادیو جوان

ضررورت استفاده از بیمه | مصاحبه با رادیو جوان

در این قسمت از برنامه ی رادیویی «پاراگراف» خانم «حورا راستگو» حقوقدان و مشاور قوانین و مقررات اقتصادی و آقای «حیدر سلیمانی پور» مشاور برندسازی کسب و کار و تئوریسین ساختار بیمه ای درباره ی فرهنگ و ضرورت بیمه به اظهار نظر میپردازند. 🖊️📚📋 تهیه کننده و سردبیر: راضیه جعفری 🖥️🎧🎼تدوین: علیرضا بحرانی دانلود کنید …

نیاز و تقاضا در کسب و کار | مصاحبه با رادیو جوان

به نظر شما نیاز و خواسته در کسب و کار چه تفاوتی دارند؟ تقاضا چه جایگاهی دارد؟ جواب این سوال ها را در مصاحبه ای از حیدر سلیمانی پور با رادیو جوان بشنوید.   دانلود کنید