دوره های آموزشی

عنوان دوره: سخنوری

شرح دوره

بعضی ها خیال می کنند سخنوری فقط ویژه افـرادی  کـه روی صحنه اجرا می کنند. خیال می کنند فقط بـرای مدیران و سخنوران هست.دراین دوره همه افرادی که علاقمند به سخن گفتن در جمع هستند، با جسارت کامل  بدون خجالت با صحبت کردن می درخشندو تکنیک های سخنرانی جذاب را بـه خوبی یاد می گیـرند.الگوهای سخنرانی بزرگان تحلیل و اجرا می شوداین دوره توصیه می شود به افراد عادی ، مدیران ، فروشندگان ، سخنرانان ، معلم ها کودک

سرفصل ها

تفاوت حرف زدن و سخنوری چیست؟

عیب یابی سخن گفتن

آموزش روش های تماس چشمی

افزایش جسارت حضور در جمع

عنوان دوره:بداهه گویی

شرح دوره

خیلی وقت ها حرفامون یادمون میره،یلی وقت ها یه حرف رو باید یک جایی می زدیم، نزدیم و بعدش خودخوری کردیم.با آموزش بداهه گویی یادمی گیریم که سریع حرفها رو بزنیم، بدون فراموشی و سریع جواب بدهیم. آماده باش کامل در سخنرانی هـا و صحبت های روزمره حذف کاغذ در سخنرانی. این دوره توصیه می شود بهافراد عادی، مدیران، فروشندگان، سخنوران.دیگه ناراحتی حرف نزدن هامون رو کنار بزاریم،فراموش کردن سخنوری رو فراموش کن

سرفصل ها

بداهه گویی چیست؟

الگوهای ذهنی

تکنیک های بداهه گویی

هوش کلامی

عنوان دوره: پریمیوم

شرح دوره

مقابله با هزینه های گزاف تبلیغات، نهادینه کردن خدمات جذاب،در فرایند مشتری مداری.چگونه به فرد جذاب، برند جذاب، تبدیل شویم؟(زیبا باشیم،خدمات زیبا داشته باشیم، پریمیوم یک مکتب است)این دوره توصیه می شود به:مدیران ارشد سازمانی، مدیران فروش، مدیران استراتژیک،سازمان ها، روابط عمومی ها، مدیران آموزش

مشتری عاشق ما می شود،شخصیت برندمان را خوب بسازیم

سرفصل ها

آموزش خدمات تکمیلی

ساختار سیستم

تکنیک های پریمیوم

عنوان دوره:تربیت رهبرفروش

شرح دوره

یک تیم بدون رهبر، محکوم به شکست می باشد. در زمان های گذشته تیم ها توسط ریاست های تکرو اداره می شد که با کمترین حساسیت و تلنگری ساختـار تیمـی متلاشی می شد در دوره تربیت رهبر فروش  افراد به تکنیک های تیم داری پیشرفته و تبدیل واژه رییس به رهبر می پردازند . این دوره توصیه می شود به مدیران، معلم ها، پرسنل، نوجوانان، مدیرها، افراد عادی این دوره مجموعه ای از دوره های مختلف ارتباطی استشرح تکمیلی:ارتباط یک مهارت است باید ارتباط را آموخت

سرفصل ها

تفاوت ریاست و رهبری چیست؟

آنالیز شرایط بحران

شناخت شخصیت ها

تکنیک های نفوذ

عنوان دوره: اصول استخدام

شرح دوره

چه کسی رو برای چه بخشی و چه جور مصاحبه کنیم ؟ادبیات ما هنگام مصاحبه چگونه باشد ؟چند نفر رو در چه زمانی میتوانیم مصاحبه کنیم؟ آموزش تکنیک های  به روز مصاحبه شغلی جهت استخدام نیروی کار آمد. این دوره توصیه می شود به مدیران و کارشناسان نیروی انسانی

شرح تکمیلی:

جذب صحیح نیروهای پر بازده و ایجاد آرامش روانی پرسنل

سرفصل ها

اصول استخدام

روش تخلیه اطلاعات

رفتار شناسی

عنوان دوره: رفع خجولی

شرح دوره

اینکه دوست داریم یک کاری رو انجام بدیم و یه چیزی از درون نمیزاره یعنی خجالت می کشیم لطفا با پررویی  و گستاخی جابه جا نگیرید.خیلی ها روی باز و آزاد دارنـد ولی در جمع های غریب دچار یخ زدگی میشوند و  حرف نمی زنند یا کاری رو نمی توانند  انجام دهند پس خجالتی هستند در این دوره به شناخت خجالت ، مقابله با خجالت، حذف  خجالت و استرس می پردازیم این دوره توصیه می شود به

سخنران ها، قاری ها، مجری ها، افراد علاقه مند به حضور

سرفصل ها

جسارت چیست؟

ترس از قضاوت

افزایش جسارت حضور در جمع

عنوان دوره: سخنوری پیشرفته

شرح دوره

در سخنوری مقدماتی افراد جسارت حضور در جمع و تکنیک های مقدماتی  رو به خوبی فرا می گیرند. و در سطح پیشرفته تکنیک های نفوذ و الگوهای پیشرفته را با آنالیز کامل ، مسلط می شوند این دوره توصیه می شود به افراد علاقمند به صحبت کردن در جمع، فروشندگان ، معلم ها و مدرس ها شرح تکمیلی: پس از اینکه در جمع مسلط شدیم حالا چه باید کرد ؟ با چه تکنیکی در جمع طلایی باشیم؟

سرفصل ها

طراحی سخنرانی طنز

شناخت مخاطب و نحوه نفوذ

الگوهای سخنرانی

سخنرانی خلاق

عنوان دوره:من کیستم؟

شرح دوره

هر شخصی و هر سازمان قبل از اینکه شروع به کار کند باید بداند که کیست؟ بداند که چرا در ایـن سازمان وجود دارد؟ نقش و تاثیر او در سازمان چیست؟ این دوره به شناخت هویت سازمانی ، شناخت افراد از همدیگر و ایجاد تعصب سازمانی افراد صدرصد کمک خواهد کرد این دوره توصیه می شود به پرسنل، اعضای هر سیستم و سازمان شرح تکمیلی بررسی گام های مختلف سازمانی _ تحلیل آفت های سازمان_ بررسی نقاط مثبت اعضا

سرفصل ها

خودشناسی افراد

شناخت رفتاری همکاران

و راه های درک رفتار ها

نقش هر فرد در سازمان

(مثبت و منفی)

عنوان دوره:منشی خوب من

شرح دوره

نیروی اجرایی غیر حرفه ای جهت  مدیریت داخلی دفتر و محیط کـاری را میشه به حرفه ای تبدیـل کرد؟ بله نیاز بـه آموزش دارد بـاید گام به گام  او را بـه مهارت رساند (منشی ،  مدیر داخلی ، مدیـر ارشد اجـرایی) همه سمت هـا  را بـاید بـا مدیـریت بحـران، حسابـداری، روش جذب مخـاطب،کنتـرل استـرس، روش های تاثیـر بـر همکار و مشتری آشنا کرد  تا جایی که موتور سیستم سازمان شما به خوبی روشن بماند این دوره توصیه می شود به منشی ، مدیر داخلی ، مدیر ارشد

سرفصل ها

مشتری کیست؟

اصول مدیریت

سیستم سازی سازمانی

تشریفات و خدمات

عنوان دوره: دوره طلایی

شرح دوره

فقط افرادی در ذهن ها ماندگار می شوند که می توانند به صورت موثرارتباط برقرار کنند، افراد طلایی افرادی هستند که می توانند به خوبی در دلها، ذهن ها نفوذ کنند و حس خوب را منتقل کنند تکنیک های نفوذ، تکنیک های جذاب  را به خوبی در ایـن دوره می آموزید.این دوره توصیه می شود به مدیران،  معلم ها،  پرسنل، نوجونان، مدیرها، افراد عادی این دوره مجموعه ای کامل  از دوره های مختلف ارتباطی استشرح تکمیلی: ارتباط یک مهارت است باید ارتباط را آموخت

سرفصل ها

.آنالیز تیپ های

شخصیتی Disc

.تمرین و بازی مهارتی

.آنالیز افراد شرکت کننده

.شناخت مدل های مختلف

و روش مواجهه با

تیپ ها

عنوان دوره:الگوهای سخنرانی

شرح دوره

چگونه سخنرانی را هدایت کنیم؟ در دقایق آغازین سخنرانی چگونه مدیریت کنیم؟چگونه موضوع اصلی را در ذهن مخاطب حک کنیم؟چگونه و با چه تکنیکی سخنرانی رابه پایان برسانیم؟ فرق سخنرانی پراکنده  و سخنرانی با الگو را در پایان این دوره با تمام وجود احساس می کنید. این دوره توصیه می شود به همه سخنرانی های درجه 1،2،3 ، مجری های صحنه، معلم ها، همه افراد علاقمند به تریبونشرح تکمیلی: گام به گام سخنرانی موثر را در این دوره می آموزید

سرفصل ها

الگوهای سخنوری

شناخت مسیر های تاثیر

شناخت حجم صدا و حنجره

عنوان دوره: مذاکره کننده برتر

شرح دوره

جلسات کاری ، نشست های خانوادگی همیشه به نفع شخصی ادامه پیدا خواهد کرد که فنـون مذاکره را بـا تسلط بیشتری اجـرا می کنـد خوب حرف زدن دلیل بر مذاکره کننده خوب بودن نیست مذاکره کننده باید تکنیک داشته باشد کجا و چگونه جلسه را بر انگیخته کند ؟ کجا و چگونه جلسه را آرام کند؟آموزش تکنیک های مذاکره به صورت مقدماتی و پیشرفته  در این دوره انجام خواهد شد این دوره توصیه می شود بهافراد علاقمند به صحبت کردن در جمع، فروشندگان،معلم ها و مدرس ها

سرفصل ها

مذاکره کننده کیست؟

تکنیک های نفوذ

روش های متقاعد سازی

عنوان دوره:رفتار شناسی دیسک

شرح دوره

دوست من همیشه این رفتار رو انجام میده، خانواده به من میگن آدم وسواسی ، حساس،  عصبی، اینکه چه رفتاری از دوست من، منو عصبی میکنه همه و همه در رفتار شناسی  مورد تحلیل قرار میگیـرد مشتری من ، مخاطب من ، خانواده من ، چه رفتاری را نشـان می دهد و در نتیجه رفتار او ، من باید چه رفتاری را نشان دهم؟(آرامش و اعتدال نتیجه یاد گرفتن علم دیسک می باشد) این دوره توصیه می شود به افراد عادی، نوجوانان و جوانان، والدین، مدیران،  دانشجویان، پرسنل سازمانی این دوره به صورت تاکیدی برای  همه افراد جامعه و سازمان ها پیشنهاد می شود. شرح تکمیلی:زبا چه شخصی چه رفتاری باید کرد ؟ شناخت تیپ شخصیتی افراد چقدر در جذابیت رفتاری ما تاثیر دارد؟

سرفصل ها

جسارت ارتباط

سواد ارتباطی چیست؟

تکنیک های ارتباط

عنوان دوره:متقاعد سازی

شرح دوره

 واقعا خیلی ها مهره مار دارند یا تکنیک دارند ؟ مخاطب ما خیلی وقت ها به خاطر  رفتار ما( نه) می گوید و خیلی وقت ها به  خاطر رفتار ما (بله)می‌گوید برای گرفتن بله چه کارهایی رو باید انجام داد؟ چه کارهایی رو نباید انجام داد؟ گام به گام  روش های نفوذ و تاثیر گذاری بر ذهن مخاطب رو بررسی می کنیم این دوره توصیه می شود به پدر و مادرها، معلم ها و مدرس ها، مربیان ورزشی، فروشندگان، شرکت های پخش، مدیران با سطح هایمختلف شرح تکمیلی: هر جواب منفی، یک راه برای مثبت شدن دارد

سرفصل ها

شناخت ساختار مغز

تکنیک های متقاعد سازی

گام های همسان سازی

تفاوت، احساس و منطق

عنوان دوره: مذاکره مقدماتی

شرح دوره

مذاکره یک مهارت است، در روابط روزانـه باید حرف زد، در حرف زدن ما چه نکات منفی هست که  بـاعث می شود ما پیروز نباشیم؟ در قرارداد های اداری و تجاری باید پیـروز شد و نفـر اول مذاکره باشیم؟ ما هر روز در حال مذاکره هستیم، مذاکره را بـایـد  زندگی کرد، آموزش تکنیک های مذاکرات تجاری و غیر تجاری به صورت کاربردی و مهارتیاین دوره توصیه می شود بهافراد عادی، نوجوانان و جوانان، والدین، مدیران و سرپرست های فروش، دانشجوها، بازاریاب، معلم هاشرح تکمیلی: بعد از گذراندن این دوره به راحتی در مذاکرات روزمره، پیروز و با استراتژی خواهید بود

سرفصل ها

تعریف مذاکره

مذاکره کننده کیست؟

شناخت  طرفند ها

تکنیک های  مذاکره

چالش های مذاکره

عنوان دوره:CRM

شرح دوره

همیشه حق با مشتری نیست؟ هست؟ اگر محصولی را به مخاطب تحویل دادیم چگونه باید با خدماتمون در ذهن مخاطب، حک شویم؟ آیا ما به عنوان صاحب برند باید مشتـری را لـوس یا بد عادت کنیـم؟ مشتری چه وقت هایی از دست می رود؟ مدیریت ارتباط با مشتری را باید با جان و دل آموخت و با جان و دل  پیاده کرد تا مشتری با جان و دل ما را دوست داشته باشد این دوره توصیه می شود به مدیران سازمانی، روابط عمومی،  مدیران آموزش،  پرسنل شرح تکمیلی: قانون ارتباط با مشتریان به صورت سنتی و مدرن در سازمان وضع می شود. مشتری باید عاشق ما شود

سرفصل ها

مشتری کیست؟

روش های ارتباطی با مشتری چیست؟

عنوان دوره:مهندسی فروش

شرح دوره

هر اتفاق خوب و پایداری حتما با برنامه ریزی انجام خواهد شد. فروش نیـاز به استراتژی دارد آنالیز موقعیت های موجود و ایجاد راهکارهـای فروش در دوره مهنـدسی فـروش انجـام خواهـد شد مخاطب شناسی، پیشنهادهای ویژه، بهترین راه فروش در شرایط بحران؟ تقسیم بندی شرایط، فروش پایدار چیست ؟این دوره توصیه می شود به سرپرستان فروش، مدیران سازمان های اداری محصول و خدمات ، فروشنده ها، بازاریاب ها، ویزیتورها، مدیران داخلی شرح تکمیلی ایجاد ساختار فروش و مهندسی راهکارها نتیجه این دوره می باشد، برای فروش، استراتژی لازم است

سرفصل ها

شناخت فروش

شناخت توانایی ها

انواع استراتژی ها

مخاطب شناسی

عنوان دوره: فروشنده چیریکی

شرح دوره

سیستمی که نفروشد بیمار هست و یکی از ابزار های موثر درمان این  بیماری، تیم فروش هست. فـروش تـوسط هـر شخصی انجـام نخواهد شد و فروش پایدار فقط بـا دانش و فروشندگی و بازاریابی امکان پذیر هست اینکه چگونه بـه صورت عملیاتی بفـروشیم؟ اینکـه چگونه موتور مالی برند خود را زنده نگه داریم، یک رازه، در دوره ی فروشنده چریکی  پرده از این  راز بر می داریم فروشنده قوی باشیم، تکنیکی  و با مهارتاین دوره توصیه می شود به مدیران فروش  ، فروشنده ها، ویزیتورها، بازاریاب ها شرح تکمیلی: فروشنده باید قوی باشد با مهارت و چریکی  و در هر شرایطی با تمرین روش ها بفروشد

سرفصل ها

برنامه ریزی  فروش

فروشنده کیست؟

اهداف فروش؟

استراتژی چیست؟

هویت شناسی فروشنده

عنوان دوره:تاثیر در برخورد اول درخشش در رفتار و کلام

شرح دوره

برای جذابیت در دیدار اولیه چه باید کرد؟ آیا میتونیم تاثیر مستقیم بگذاریم؟ آیا در رابطه روزانه میتونیم با رفتار و کلام موثر باشیم ؟ بله ، با تکنیک های جذاب و کاربردی میتوان به دل نشست. این دوره توصیه می شود به علاقه مندان به رابطه موثر ، پدران و مادران ، مدیران،  معلم ها و پرسنل های سازمان شرح تکمیلی:کلام و رفتار ما با مدیریت ما، میتواند تاثیر گذار و محبوب باشد.

سرفصل ها

حرکات مثبت و منفی

دروغ سنجی

تاثیر کلام

تکنیک های جذابیت کلام

عنوان دوره: زبان بدن

شرح دوره

در روابط روزمره تجاری و غیر تجاری افراد با زبان بدن خود به صورت ناخودآگاه به ما پیغام هایی رو می فرستند. رمز گشایی این پیغام ها پس از دوره زبان بدن به آسانی خواهد بود.آموزش تکنیک های تغییر زبان بدن خود، شناخت پیغام های زبان بدن مخاطب، روش تحلیل در این دوره انجام می شود. این دوره توصیه می شود به مدیران، همسران،  والدین، پرسنل، رهبران فروش، افرادرمذاکره کننده،  سخنوران ، مجریان ، معلم ها شرح تکمیلی رمز گشایی  رفتار های غیر کلامی در کوتاه ترین لحظه

سرفصل ها

حرکات مثبت و منفی

دروغ سنجی

رفتار شناسی بدن چیست؟

توهم دانایی در زبان بدن

عنوان دوره: تبلیغات موثر

شرح دوره

به عنوان مدیر تبلیغات یک برند چه باید کرد؟ نحوه شناسایی هدف؟میزان کارشناسی مالی؟ کمپینی را چه جور باید نوشت؟ انواع مهارت های رنگ شناسی،  متقاعد سازی در تبلیغات چیست ؟ (شعار ما بیستیا: الکی تبلیغ نکنید) این دوره توصیه می شود به روابط عمومی، مدیران، طراحان، مدیران، کار پرداز های تبلیغاتی، صاحبان مشاغل، مدیران وبسایت شرح تکمیلی: در کجا؟چه خدماتی را؟چگونه تبلیغ کنیم؟

سرفصل ها

تبلیغ چیست؟

ترویج؟

روش های نفوذ تبلیغ در ذهن مخاطب

شناخت تبلیغ های موفق و غیر موفق

کمپین  چیست ؟