برای اینکه فروشنده‌ی حرفه ای بیمه باشید نیاز به داشتن اطلاعات و مهارت کافی دارید.

ما از سال ۱۳۸۶ در زمینه‌ی فروش بیمه، فروش چهره به چهره، تیم سازی و جذب نماینده فعال بوده ایم. حاصل این تجارب را به صورت حضوری، آنلاین و در پکیج های ویدویی و صوتی در زمینه های زیر به شما تقدیم می کنیم.

  • تکنیک های مذاکره بیمه ای

  • تکنیک های سخنوری

  • تکنیک های بداهه گویی

  • تکنیک های نهایی سازی فروش بیمه

  • تکنیک های افزایش قدرت ذهن

  • تکنیک های متفاوت برای تبدیل شدن به یک بیمه گر حرفه ای و نمره ۲۰