برای اینکه فروشنده‌ی حرفه ای بیمه باشید نیاز به داشتن اطلاعات و مهارت کافی دارید.

ما زا سال ۱۳۸۷ در ارتقای فروش بیمه، فروش چهره به چهره، تیم سازی و جذب نماینده فعال بوده ایم. و حاصل این تجارب را در پکیج های حضوری و آنلاین در زمینه های زیر به شما تقدیم می کنیم.

  • تکنیک های مذاکره بیمه ای

  • تکنیک های سخنوری

  • تکنیک های بداهه گویی

  • تکنیک های نهایی سازی فروش بیمه

  • تکنیک های افزایش قدرت ذهن

  • تکنیک های متفاوت برای تبدیل شدن به یک بیمه گر حرفه ای و نمره ۲۰