دوره های آموزشی بیست در چه حوزه‌هایی ارائه می‌شود؟

  • رفتارشناسی دیسک

مدل رفتارشناسی DISC رفتار را بر اساس الگوهای تثبیت شده افراد بررسی می کند. یادگیری این مدل برای شناخت بیشتر خودمان، اطرافیان و همچنین بهبود روابطمان بسیار موثر است. 

کلیک کنید: پکیج آموزشی رفتارشناسی DISC + هدیه بیستیا شامل کد آزمون دیسک با گزارش کامل و آنالیز تخصصی(رایگان)

  • سخنوری و مجری گری

اجرا روی صحنه و سخن گفتن حرفه‌ای در جمع‌های دو نفره گرفته تا جمع‌های میلیونی، چه به صورت حضوری و چه ویدیویی مهارتی اکتسابی است که با آموزش اصولی قابل یادگیری است.

کلیک کنید: پکیج آموزش دوره سخنوری

کلیک کنید: پکیج آموزش دوره مجری گری (به زودی)

کلیک کنید: ویدیوی نمونه کارهای اعضای باشگاه سخنوری و مجری گری بیست

  • مهارت های ارتباطی

دوره‌های این بخش روابط شما را با خود و دیگران در محیط کار، خانواده، دوستان و به طور کلی تمامی افراد بهبود می‌بخشد.

کلیک کنید: دوره‌های مربوط به مذاکره (به زودی)

کلیک کنید: دوره‌ ارتباط طلایی (به زودی)

کلیک کنید: دوره های مرتبط با فروش و بازاریابی تلفنی و حضوری (به زودی)

  • توسعه مهارت های فردی

دوره‌های این بخش بر شناخت شما از خودتان، شناسایی علایق و استعداد‌هایتان تاکید دارد و مهارت‌ها و توانایی‌های فردی شما را ارتقا می‌دهد.

کلیک کنید: دوره عزت نفس بر اساس الگوی رفتارشناسی (به زودی)

کلیک کنید: دوره مدیریت زمان (به زودی)