دوره های آموزشی بیست در چه حوزه‌هایی ارائه می‌شود؟

  • رفتارشناسی دیسک

مدل رفتارشناسی DISC رفتار را بر اساس الگوهای تثبیت شده افراد بررسی می کند. یادگیری این مدل برای شناخت بیشتر خودمان، اطرافیان و همچنین بهبود روابطمان بسیار موثر است. 

کلیک کنید: پکیج آموزش رفتارشناسی DISC

کلیک کنید: سوالات متداول درباره آزمون دیسک با گزارش کامل و آنالیز تخصصی

کلیک کنید: انجام تست دیسک

  • سخنوری و مجری گری

اجرا روی صحنه و سخن گفتن حرفه‌ای در جمع‌های دو نفره گرفته تا جمع‌های میلیونی، چه به صورت حضوری و چه ویدیویی مهارتی اکتسابی است که با آموزش اصولی قابل یادگیری است.

کلیک کنید: پکیج آموزش دوره سخنوری

کلیک کنید: پکیج آموزش دوره مجری گری

کلیک کنید: نمونه کارهای اعضای باشگاه سخنوری و مجری گری بیست

 

  • مهارت های ارتباطی

دوره‌های این بخش روابط شما را با خود و دیگران در محیط کار، خانواده، دوستان و به طور کلی تمامی افراد بهبود می‌بخشد.

کلیک کنید: دوره‌های مربوط به مذاکره

کلیک کنید: دوره‌ ارتباط طلایی

کلیک کنید: دوره های مرتبط با فروش و بازاریابی تلفنی و حضوری

  • توسعه مهارت های فردی

دوره‌های این بخش بر شناخت شما از خودتان، شناسایی علایق و استعداد‌هایتان تاکید دارد و مهارت‌ها و توانایی‌های فردی شما را ارتقا می‌دهد.

کلیک کنید: دوره عزت نفس

کلیک کنید: دوره مدیریت زمان